Snoezelen v Domově V Podzámčí

Po zkušenostech z jiných zařízení jsme se rozhodli postupně vybudovat pro naše klienty s onemocněním demence SNOEZELEN.
 
Možná toto slovo slyšíte poprvé, a tak mi dovolte Vám přiblížit, o čem je to vlastně řeč.
Jan Amos Komenský pravil, že: „Čím větším počtem smyslů se vtiskne nějaká představa do duše, tím jistěji se s ní seznamujeme a pevněji si ji podržíme“.
 
Snoezelen se zaměřuje na naše smysly – je to uspořádané prostředí na podporu komunikačních schopností člověka, nalézáme zde podněty hmatové, sluchové, zrakové i jiné. Pro naše klienty s různými typy demencí by snoezelen mohl přinést zvýšení kvality života. Znamenal by pro ně možnost relaxace, uvolnění, příjemného trávení času, podporu rovnováhy a pozornosti. Onemocnění demence člověka odvádí z běžného světa do světa vlastního, uzavřeného. Slovní komunikace selhává. Toto je jedna z cest, jak navázat spojení mezi světy

Zajímavé informace o snoezelenu u osob s demencí naleznete zde.