Zvýšení příspěvku na péči v roce 2019

Navýšení proběhne ve dvou vlnách. Ta první začne platit už 1. dubna 2019, kdy dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19 200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby*. Při využití takových služeb částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj.13 200 Kč.
 
Druhá vlna započne 1. července 2019, díky čemuž se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší 18 let na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních služeb*.
 
Pozn.: zvýšení příspěvku v obou stupních bude zvýšeno automaticky. Nikdo si nemusí o nic žádat

 
 
 
*domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.