Zvýšení úhrad od března 2018

Vážení,

ode dne 1. 3. 2018 dojde ke zvýšení úhrady za stravu a ubytování u všech poskytovaných sociálních služeb: odlehčovací služby, chráněné bydlení, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Klienti budou včas informováni. Níže uvádíme shrnutí:

domov pro seniory, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem:

strava/ den 150,- Kč
ubytování 1-lůžkový pokoj/den 210,- Kč
ubytování 2-lůžkový pokoj/den 192,- Kč

 

Celkem ubytování a strava v 1-lůžkovém pokoji bude činit 10800,- Kč/měsíc

Celkem ubytování a strava ve 2-lůžkovém pokoji bude činit 10260,- Kč/měsíc

Pozn.: úhrada za péči se nemění.

 

chráněné bydlení:

strava (oběd)/den 61,- Kč
ubytování 130,- Kč

Celkem ubytování a strava (oběd) v chráněném bydlení bude činit 5730,- Kč/měsíc

Pozn.: úhrada za péči se nemění.