Zvýšení úhrad od března 2019

Vážení,

ode dne 1. 3. 2019 dojde ke zvýšení úhrady za stravu a ubytování u všech poskytovaných sociálních služeb: odlehčovací služby, chráněné bydlení, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Klienti budou včas informováni. Níže uvádíme shrnutí:

domov pro seniory, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem:

strava/ den 167,- Kč
strava diabetická/den 170,- Kč
ubytování 1-lůžkový pokoj/den 210,- Kč
ubytování 2-lůžkový pokoj/den (Říhova 365) 200,- Kč
ubytování 2-lůžkový pokoj/den (Palackého 165) 205,- Kč

Celkem ubytování a strava v 1-lůžkovém pokoji bude činit 11310,- Kč/měsíc

(v případě diabetické stravy 11400,- Kč/měsíc)

 

Celkem ubytování a strava ve 2-lůžkovém pokoji (Palackého 165) bude činit 11160,- Kč/měsíc

(v případě diabetické stravy 11250,- Kč/měsíc)

Celkem ubytování a strava ve 2-lůžkovém pokoji (Říhova 365) bude činit 11010,- Kč/měsíc

(v případě diabetické stravy 11100,- Kč/měsíc)

 

Pozn.: úhrada za péči se nemění.

 

chráněné bydlení:

strava (oběd)/den 66,- Kč
ubytování 135,- Kč

Celkem ubytování a strava (oběd) v chráněném bydlení bude činit 6030,- Kč/měsíc

Pozn.: úhrada za péči se nemění.