Zvýšení kapacity odlehčovací služby

Odlehčovací služba již bude moci pomáhat 8 klientům (stávající kapacita je 5 klientů). Chystají se nové prostory, budou se přijímat noví pracovníci, aby byla zajištěna dostatečná péče a k datu 1. 6. 2015 budeme služby postupně rozšiřovat.

Odlehčovací služby budou nadále poskytovány v Palackého ul. 165, ovšem již nikoli v hlavní budově, ale v budově u silnice, kde sídlí administrativní pracovníci, ředitelka a je zde také kuchyně.

Více informací budeme uvádět na našem webu, v Chlumeckém zpravodaji, sdělí Vám je také rády sociální pracovnice.

 

Informace k odlehčovací službě na našem webu naleznete na tomto odkazu: http://www.domov-podzamci.cz/odlehcovaci-sluzba