Nabídka chráněného bydlení

Naše nabídka služeb obsahuje to, co Vám může naše chráněné bydlení nabídnout. Jedná se zejména o:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • co nejsme schopni zajistit

Podrobná nabídka služeb.