Úhrada v chráněném bydlení

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ:
Ubytování 3900,- Kč/měsíčně
Obědy 1830,- Kč/měsíčně
Celkem 5 730,- Kč/měsíčně (ubytování + obědy)
 
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI, která je stanovena minimálně ve výši I. stupně závislosti příspěvku na péči (to je 880,- Kč měsíčně).
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)