Nabídka domova se zvláštním režimem

Naše nabídka služeb obsahuje to, co Vám může náš domov se zvláštním režimem nabídnout. Jedná se zejména o:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zdravotní péče
  • co nejsme schopni zajistit
 

Podrobná nabídka služeb