Úhrada v domově se zvláštním režimem

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ:
2- lůžkový pokoj = 10 260,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj = 10 800,- Kč/měsíčně
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
 • doplatky za léky
 • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
 • poplatky za televizi a rádio
 
Pokud klient využívá službu domova se zvláštním režimem, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.
Prakticky to znamená, že pokud bude klient na 2-lůžkovém pokoji a jeho příjem bude ve výši 12.070,- Kč a méně, po doložení příjmu mu úhradu snížíme.
 
Je tedy na klientovi, zda:
 • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých příjmů)
 • nebo bude hradit plnou úhradu (a výši svých příjmů dokládat nemusí)
 • nebo mu bude na úhradu přispívat rodina
 
CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2019:
2- lůžkový pokoj (normální strava) = 11 160,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj (normální strava) = 11 310,- Kč/měsíčně
 
2- lůžkový pokoj (diabetická strava) = 11 250,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj (diabetická strava) = 11 400,- Kč/měsíčně
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
 • doplatky za léky
 • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
 • poplatky za televizi a rádio
 
Pokud klient využívá službu domova se zvláštním režimem, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.
 
Je tedy na klientovi, zda:
 • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých příjmů)
 • nebo bude hradit plnou úhradu (a výši svých příjmů dokládat nemusí)
 • nebo mu bude na úhradu přispívat rodina