Nabídka odlehčovací služby

Naše nabídka služeb obsahuje to, co Vám může naše odlehčovací služba nabídnout. Jedná se zejména o:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zdravotní péče - prosím, tomuto věnujte zvýšenou pozornost!
  • úhrada
  • smlouva o poskytnutí služby


Podrobná nabídka služeb na tomto odkazu