Úhrada v odlehčovací službě

 
CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ:
2- lůžkový pokoj = 10 260,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj = 10 800,- Kč/měsíčně
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI ve výši 5000,- Kč, která bude vyúčtována dle skutečně poskytnuté pomoci (účtuje se 130,- Kč/ za hodinu, tzn., že když bude klientovi poskytnuta pomoc 10 minut při podávání stravy, uhradí 22,- Kč)
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)