Informace o přijetí

Pokud máte Vy nebo Váš blízký zájem o umístění v Domově V Podzámčí, je potřeba nejprve podat ŽÁDOST.
 
Kde formulář získáte:
 • ke stažení výše 
 • můžete si ho v Domově V Podzámčí vyzvednout osobně
 • zašleme Vám ho na vyžádání poštou
 
 
Velmi rádi Vám také náš Domov ukážeme a sdělíme Vám další informace o poskytovaných sociálních službách. Nejlépe se je domluvit předem s některou sociální pracovnicí (viz kontakty).
 
Aby služba mohla být poskytována, musí:
 • být volná kapacita v požadovaném termínu zájemcem (vhodné lůžko zejména s ohledem na pohlaví zájemce) Pozn.: termín lze předjednat s libovolným časovým předstihem

 

 • zájemce vyplnit a dodat Žádost (základní údaje)

 

 • pokud již dodal zájemce Posudek lékaře pro účely žádosti o poskytnutí sociální služby domova pro seniory či domova se zvláštním režimem, další posudek se již nevyžaduje. Pokud tento Posudek nedodal,při nástupu do odlehčovací služby předloží jeden z níže popsaných zdravotnických dokumentů:
 • kopii interní zprávy
 • výpis ze zdravotní dokumentace nebo
 • soupis diagnóz  
 

Vždy dodá seznam léků s rozpisem dávkování. 

 • zájemce spadat do cílové skupiny a jeho zdravotní stav nemůže vylučovat poskytnutí sociální služby – odlehčovací služby

 

 • poskytnutí služby zajistí i nezbytný odpočinek „pečující osobě“ (to může být i situace, kdy je potencionální klient umístěn v léčebně dlouhodobě nemocných, již dále není důvod k poskytování této péče, ovšem pečující osoba by již péči nebyla schopna zvládat – pak je nutné uvést důvody)

 

Jaké osobní údaje zejména potřebujeme od žadatelů a klientů naleznete ZDE