Informace o přijetí

Pokud máte Vy nebo Váš blízký zájem o umístění v Domově V Podzámčí, je potřeba nejprve podat ŽÁDOST a POSUDEK LÉKAŘE
 
 
Informace k ochraně osobních údajů naleznete ZDE. 
 
Kde formuláře získáte:
  • ke stažení výše 
  • můžete je v Domově V Podzámčí vyzvednout osobně
  • zašleme Vám je na vyžádání poštou
 
 
Velmi rádi Vám také náš Domov ukážeme a sdělíme Vám další informace o poskytovaných sociálních službách. Nejlépe se je domluvit předem s některou sociální pracovnicí (viz kontakty).
 
Aby služba mohla být poskytována, musí:
  • být volná kapacita v požadovaném termínu zájemcem (vhodné lůžko zejména s ohledem na pohlaví zájemce) Pozn.: termín lze předjednat s libovolným časovým předstihem

 

  • zájemce vyplnit a dodat Žádost a Posudek lékaře
 
  • zájemce spadat do cílové skupiny a jeho zdravotní stav nemůže vylučovat poskytnutí sociální služby – odlehčovací služby

 

  • poskytnutí služby zajistí i nezbytný odpočinek „pečující osobě“ (to může být i situace, kdy je potencionální klient umístěn v léčebně dlouhodobě nemocných, již dále není důvod k poskytování této péče, ovšem pečující osoba by již péči nebyla schopna zvládat – pak je nutné uvést důvody)