Vaše nejčastější dotazy

Jaká je PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC v Domově V Podzámčí??

Sociální pracovnice jsou k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.  

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST DO Domova V Podzámčí?

Můžete si ji vyzvednout osobně u sociálních pracovnic, můžeme Vám ji zaslat e-mailem, můžete si ji stáhnout na našem webu nebo Vám ji na požádání zašleme poštou.

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, chráněné bydlení

MŮZEME SE PŘIJET DO Domova V Podzámčí PODÍVAT?

Jsme rádi, pokud k nám přijede zájemce o službu se svou rodinou a vidí naši službu na "vlastní oči". Nejlépe je dopředu zatelefonovat a domluvit se se sociální pracovnicí na termínu a čase Vaší návštěvy.

JAK SI MOHU STĚŽOVAT, KDYŽ NEJSEM SPOKOJEN/Á?

Ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a v odlehčovací službě lze stížnost podat kterémukoli pracovníkovi Domova, je možné ji vhodit do schránky umístěné u výtahu v přízemí (Říhova ul.) a u kantýny (Palackého ul.). Více informací naleznete zde: pravidla pro stížnosti a nabízíme také zjednodušenou verzi: jak si stěžovat?

V chráněném bydlení si lze stěžovat kterémukoli pracovníkovi chráněného bydlení - více informací naleznete zde: jak si stěžovat v chráněném bydlení?

 

JAK DLOUHO MŮŽU ČEKAT NA PŘIJETÍ DO Domova V Podzámčí?

Na tuto otázku neumíme odpovědět. Nevíme, kdy, kolik míst a jakých míst se nám uvolní. To je nejdůležitěší skutečnost, která možnost umístění ovlivňuje. V případě, že máme volné místo, komise hodnotí následující: prijeti-do-socialni-sluzby (platí pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem)

JAKÉ JSOU POKOJE V Domově V Podzámčí?

Máme zde 1-lůžkové a 2-lůžkové pokoje. Přednostní právo pro přidělení 1-lůžkového pokoje mají stávající klienti - je veden vnitřní pořadník těchto zájemců. Pokud však zrovna mezi stávajícími klienty není zájemce o 1-lůžkový pokoj, může být tento přidělen i nově nastupujícímu klientovi.

PEČUJI O SVÉHO BLÍZKÉHO A POTŘEBUJI SI ODPOČINOUT - CO MÁM DĚLAT?

1) Můžete využít naše odlehčovací služby, o kterých se více dozvíte zde: informace o odlehčovacích službách

2) Můžete se zapojit do skupin pro pomáhající, kde můžete sdílet svoje starosti, radosti a dozvědět se více informací, které Vám pomohou: nabídka pro pečující osoby

3) Další odlehčovací služby naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb

MÁM DOSTATEK PENĚZ NA ZAPLACENÍ ÚHRADY?

U domova pro seniory a domova se zlváštním režimem Vám vždy musí zůstat zákonem stanovený zůstatek - nebojte se tedy, že by Vám Vaše příjmy nestačily. Rodina případně může do plné částky za Vás doplácet, ale je to zcela dobrovolné. Více informací naleznete zde: o úhradě (platí pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem)

V případě odlehčovacích služeb a chráněného bydlení však není zohledněn zákonem ani minimální zůstatek - úhradu za tyto služby musíte zapatit v plné výši. Více informací Vám podají sociální pracovnice. Další informace naleznete zde: chráněné bydlení a odlehčovací služby

JAK TO BUDE OD LEDNA 2014 S OPATROVNICTVÍM?

V lednu vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, který přinese významné změny nejen v oblasti zastupování. Prosím, zde se můžete seznámit se základními informacemi, které jsme zaslali opatrovníkům našich klientů: INFORMACE PRO OPATROVNÍKY

MÝTY O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

Zde si můžete přečíst nejčastější mýty, které se objevují při poskytování sociálních služeb: OTÁZKY a ODPOVĚDI

PROČ JE DŮLEŽITÉ, ABY SOCIÁLNÍ SLUŽBA MĚLA REGISTRACI?

Registrované zařízení, aby získalo oprávnění k poskytování sociálních služeb, musí splnit celou řadu zákonem stanovených požadavků: personál musí doložit jistou odbornost, krajský úřad zkoumá zajištění hygienických, materiálních a technických podmínek. Při poskytování sociálních služeb musí zařízení respektovat řadu povinností stanovených zákonem a podléhá státní kontrole v podobě inspekce poskytování sociálních služeb. Pokud sociální služba tuto registraci nemá, může nastat mnoho obtíží, které popisuje veřejná ochránkyně práv.

JEZDÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA DO Palackého ul.?

Ano, v pracovní dny se k nám můžete dostat autobusem. Pokud přijedete do Chlumce vlakem, můžete jet z autobusového nádraží přímo před vlakovým nádražím. Pokud přijedete autobusem na náměstí, můžete využít zastávku Stará brána (místní Vám poradí). Jízdní řády naleznete zde:

jízdní řád z nádraží do Palackého ul. (Domov V Podzámčí).pdf

jízdní řád z Palackého ul. na nádraží.pdf